Välkommen!

Föreningen Nytt Hopp för alla har ett språkcafé ”Språk och gemenskap” som är en mötesplats för människor med olika etnisk bakgrund. Hit kan du komma och ta en fika, prata en stund och öva din svenska eller kanske få hjälp med svenskläxan. På Nytt Hopp finns också Hannas Hus – en kvinnogrupp, en kristen bokhandel samt olika verksamheter för den som vill upptäcka eller fördjupas i den kristna tron. Varmt välkommen!

New Hope for everyone has a language café which is a meeting place for people from different ethnic backgrounds. You can come and have a cup of coffee or tea, a chat and practice your Swedish, or maybe get help with your Swedish homework. At New Hope we also have a women’s group – Hannah’s House, a Christian bookstore and various activities for those who want to discover or deepen their Christian faith. A warm welcome!

Sommar 2014

Språkcaféet Språk och gemenskap, har öppet tisdagar efter midsommar
24 juni, 1 juli, 8 juli och 15 juli.

Hannas Hus har sommaruppehåll fram till 2 september

All verksamhet, även bokhandeln, har sommaruppehåll
22 juli – 8 augusti.

Bokhandeln och språkcaféet öppnar igen den 12 augusti på ordinarie tider.

Våren 2014/Spring 2014

Språkcaféet Språk och gemenskap, har öppet varje tisdag och torsdag kl 14.30 -17.30.
Hannas Hus startar tisdagen den 14 januari, sedan varje tisdag.
Kafésamlingar tisdag 11/2, 25/2, 25/3, 8/4, 6/5, 20/5  kl 18.30-19.30.
50+ träffar tisdag 16/1, 13/2, 13/3, 10/4, 15/5
Närradiosändningar sänds under veckan.  Programmet ”Vägen genom Bibeln” på farsi och arabiska sänds på tordagar.

Mer information om varje aktivitet finns under fliken ”Verksamhet”.

The Languague café ” Language and Community”, is open every Tuesday and Thursday.
Hannah’s House will begin Tuesday, Januari 14, then it is open every Tuesday.
Café Meetings Tuesdays Feb 11, Feb 25, March 25, April 8, May 6, May 20 at 18:30 to 19:30.
Community radio transmissions broadcast during the week. ”Through the Bible” in Farsi and Arabic broadcast on Thursdays.

For more information about each activity under tab ”Operations”.