Välkommen!

Föreningen Nytt Hopp för alla har ett språkcafé ”Språk och gemenskap”
som är en mötesplats för människor med olika etnisk bakgrund. Hit kan
du komma och ta en fika, prata en stund och öva din svenska eller kanske
få hjälp med svenskläxan.
På Nytt Hopp finns också Hannas Hus – en kvinnogrupp,
samt olika verksamheter för den som vill upptäcka eller fördjupas
i den kristna tron.
Varmt välkommen!

New Hope for everyone has a language café which is a meeting place
for people from different ethnic backgrounds. You can come and have
a cup of coffee or tea, a chat and practice your Swedish, or maybe get
help with your Swedish homework.
At New Hope we also have a women’s group – Hannah’s House and
various activities for those who want to
discover or deepen their Christian faith.
A warm welcome!

Flera verksamheter drivs i samarbete med Bilda.