Välkommen!

Föreningen Nytt Hopp för alla har ett språkcafé ”Språk och gemenskap” som är en mötesplats för människor med olika etnisk bakgrund. Hit kan du komma och ta en fika, prata en stund och öva din svenska eller kanske få hjälp med svenskläxan. På Nytt Hopp finns också Hannas Hus – en kvinnogrupp, en kristen bokhandel samt olika verksamheter för den som vill upptäcka eller fördjupas i den kristna tron. Varmt välkommen!

New Hope for everyone has a language café which is a meeting place for people from different ethnic backgrounds. You can come and have a cup of coffee or tea, a chat and practice your Swedish, or maybe get help with your Swedish homework. At New Hope we also have a women’s group – Hannah’s House, a Christian bookstore and various activities for those who want to discover or deepen their Christian faith. A warm welcome!

Vår 2015/Spring 2015

Språkcaféet Språk och gemenskap, har öppet varje tisdag och torsdag kl 14.30 -17.30.
Hannas Hus startar tisdagen den 13 januari sedan varje tisdag.
Samtal om Bibeln tisdag udda veckor: 27/1, 10/2, 24/2, 10/3, 24/3, 7/4, 21/4, 5/5, 19/5, 2/6
50+ träffar tisdag 8/1, 5/2, 5/3, 9/4, 21/5

Bokhandeln har öppet tisdag och torsdag kl 11-18

Närradiosändningar sänds under veckan.  Programmet ”Vägen genom Bibeln” på farsi och arabiska sänds på tordagar.

Mer information om varje aktivitet finns under fliken ”Verksamhet”.

 

The Languague café ” Language and Community”, is open every Tuesday and Thursday. Pm 2:30 – Pm 5:30
Hannah’s House will begin Tuesday, Januari 13th, then it is open every Tuesday.

Community radio transmissions broadcast during the week. ”Through the Bible” in Farsi and Arabic broadcast on Thursdays.

The christian boookstore is open Tuesday and Thursday 11 am – 6 pm, Friday 11 am – 4 pm

For more information about each activity under tab ”Verksamhet” (Operations).